Janusz Stalmierski

(ur. 1959)

Kompozytor. Studiował kompozycję w klasie prof. Andrzeja Koszewskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Był współzałożycielem Pomorskiej Grupy Kompozytorów, mającej na celu propagowanie twórczości najmłodszej generacji kompozytorów polskich oraz organizatorem festiwali „Młoda Muzyka Polska". Uczestniczył w Międzynarodowych Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt oraz w Międzynarodowych Kursach Kompozytorskich w Borovetz. 

Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich, m.in.: Ogólnopolskiego Konkursu na Pieśń Chóralną a cappella im. St. Wiechowicza, Konkursu dla Młodych Kompozytorów ZKP, Konkursu Kompozytorskiego im. K. Szymanowskiego. Jest autorem „Hejnału Szczecina" W centrum zainteresowań kompozytora znajduje się głównie muzyka wokalno – instrumentalna, inspiracje twórcze czerpie z tekstów Boecjusza, Johna Donne, Williama Blake’a, Roberta Louisa Stevensona, Samuela Taylora Coleridge’a, Roberta Browninga, Konstandinosa Kawafisa, Thomasa Hardy, Roberta Frosta, Emily Dickinson, Roberta Herricka. Komponuje również utwory symfoniczne, koncertujące oraz  muzykę teatralną. 

Prowadzi klasę kompozycji w Akademii Muzycznej w Poznaniu, w której również pełni funkcję Prorektora d.s. artystycznych i naukowych.