Grażyna Pstrokońska-Nawratil

  (ur. 1947)

Wrocławska kompozytorka i pedagog. Studiowała kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu początkowo u Stefana Bolesława Poradowskiego, a następnie w klasie Tadeusza Natansona. 

Rozwijała swój warsztat kompozytorski we Francji pod kierunkiem Pierre’a Bouleza i Oliviera Messiaena, uczestniczyła w zajęciach Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique w Paryżu. Odbyła staż w studiach eksperymentalnych w Paryżu i Marsylii.

Pstrokońska-Nawratil jest laureatką wielu konkursów kompozytorskich, m.in. Konkursu Młodych Związku Kompozytorów Polskich, Konkursu im. Grzegorza Fitelberga, Międzynarodowego Konkursu dla Kompozytorek w Mannheim.

W twórczości Pstrokońskiej-Nawratil wyraźne są trzy kręgi zainteresowań: fascynacja człowiekiem i jego losem, współczesne doświadczanie sacrum oraz zjednoczenie z naturą. Opowiada się za poszanowaniem odwiecznych wartości etycznych przy jednoczesnym wzbogacaniu ich o elementy nowoczesne. 

Pracuje w Akademii Muzycznej we Wrocławiu.