Andrzej Koszewski

Andrzej Koszewski 

(1922-2015) 

 

Kompozytor, muzykolog i pedagog. Ukończył studia muzykologiczne u Adolfa Chybińskiego, studiował także teorię muzyki i kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu u Stefana Bolesława Poradowskiego oraz w Warszawie u Tadeusza Szeligowskiego. Wykładał w Akademii Muzycznej w Poznaniu. W swoim dorobku posiada kilka prac muzykologicznych z zakresu chopinologii i etnologii muzycznej oraz pierwszy w polskim piśmiennictwie muzycznym podręcznik do nauki improwizacji fortepianowej. Jest laureatem licznych nagród artystycznych, a jego utwory są wykonywane na wielu międzynarodowych koncertach, konkursach i festiwalach. W twórczości Andrzeja Koszewskiego na szczególną uwagę zasługują kompozycje przeznaczone na chór a cappella. W muzyce wokalnej tego kompozytora można wskazać na dwa nurty: nurt nawiązujący do tradycji, inspirowany folklorem oraz nurt indywidualny, eksponujący nowe środki wyrazu, takie jak podkreślanie sonorystycznych walorów tekstu oraz wykorzystanie niekonwencjonalnych środków artykulacyjnych, np. szeptów czy gwizdów. Koszewski adaptuje dla potrzeb chóralistyki cechy faktury instrumentalnej, chętnie stosuje także formę otwartą. W jego kompozycjach istotną rolę pełni przestrzenne kształtowanie brzmienia, dlatego często stosuje polichóralność oraz efekty topofoniczne. W późniejszej twórczości Koszewski dąży do syntezy wynikającej z połączenia środków artystycznych.