Tadeusz Szeligowski

Tadeusz Szeligowski 

(1896-1963)

 

Kompozytor, pedagog, publicysta muzyczny. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie otrzymał tytuł doktora prawa. Studiował także muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie kształcił się w Paryżu w dziedzinie kompozycji u Nadii Boulanger i instrumentacji u Paula Dukasa. Kierował katedrami kompozycji w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu i Warszawie, został pierwszym dyrektorem Filharmonii Poznańskiej. W 1961 roku zapoczątkował festiwal „Poznańska Wiosna Muzyczna”. Był laureatem wielu konkursów kompozytorskich, m.in. we Lwowie, Warszawie i w Poznaniu. W jego twórczości ważną rolę pełnią stylizacje – nawiązania do folkloru, muzyki dawnej, a także elementy neoklasyczne i neoromantyczne. Jest autorem wielu dzieł scenicznych o wyrazistej ekspresji i dramaturgii. Jego utwory często powstawały z myślą o upowszechnianiu muzyki i cieszyły się dużą popularnością.