Monika Kędziora

Monika Kędziora

(ur. 1971)

Kompozytorka. Ukończyła Akademię Muzyczną w Poznaniu w klasie kompozycji Jana Astriaba. Uczestniczyła w organizowanych przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej Kursach dla Młodych Kompozytorów (Kazimierz, Białystok, Radziejowice). Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. W ramach stypendium Fundacji Kultury uzupełniała studia w zakresie kompozycji u Roberta HP Platza w Hogeschool Conservatorium Maastricht w Holandii. Laureatka nagród konkursów kompozytorskich. Jej utwory są wykonywane podczas koncertów i festiwali muzycznych w kraju i za granicą. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Rytmiki w Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz prezesem poznańskiego oddziału ZKP.