György Ligeti

György Ligeti 

(1923-2006)

Kompozytor. Naukę muzyki rozpoczął w Rumunii u Ferenca Farkasa, a kontynuował ją w Akademii Muzycznej w Budapeszcie pod kierunkiem Sándora Veressa, Pála Járdányi oraz Lajosa Bárdosa. Po wyjeździe do Niemiec w roku 1956 działał w studiu muzyki elektronicznej Westdeutscher Rundfunk w Kolonii. Wykładał na Letnich Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt oraz w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie. Od lat 70. pracował na stanowisku profesora kompozycji w Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu. Mimo że Ligeti nie stworzył wielu utworów elektronicznych, ten typ muzyki wywarł duży wpływ na jego utwory instrumentalne. W latach 50. i 60. kompozytor rozwija technikę tzw. mikropolifonii. W latach 80. i 90. w coraz większym stopniu zaczynają interesować Ligetiego zagadnienia rytmiczne, zwłaszcza złożone struktury polirytmiczne wzorowane na muzyce afrykańskiej, a także mikrotonowość i alternatywne stroje muzyczne. Kompozytor był znany ze swej bujnej wyobraźni. Inspirowała go m.in. literatura dziecięca, malarstwo abstrakcyjne czy świat marzeń sennych, a także współczesna matematyka, zwłaszcza geometria fraktalna i teoria chaosu.