Katarzyna Kwiecień - Długosz

Katarzyna Kwiecień - Długosz

(ur. 1978) 

 

Kompozytorka i tłumaczka. Studiowała kompozycję w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie kompozycji Mirosława Bukowskiego, a ponadto na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (lingwistyka stosowana) oraz w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (podyplomowe studia muzyki filmowej, komputerowej i twórczości audiowizualnej). W roku 2012 uzyskała stopień doktora sztuki muzycznej w dziedzinie kompozycji. Jest laureatką licznych konkursów kompozytorskich w Polsce i za granicą. Jej utwory były wielokrotnie wykonywane w Polsce oraz w Szwecji, Niemczech i we Włoszech. Była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki oraz Deutscher Musikrat. Jest członkiem poznańskiego oddziału Związku Kompozytorów Polskich, a ponadto autorką licznych tłumaczeń artykułów o tematyce muzycznej. Pracuje w Instytucie Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Teorii Muzyki.