Witold Lutosławski

Witold Lutosławski 

(1913-1994)

Jeden z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku. Twórca własnego języka harmonicznego, techniki aleatoryzmu kontrolowanego oraz koncepcji dwuczęściowej formy muzycznej. Komponował przede wszystkim muzykę instrumentalną. Wielokrotnie dyrygował wykonaniami swoich utworów. Interesował się kulturą francuską, pisał muzykę do poezji Roberta Desnosa oraz Henri Michaux.