Karlheinz Stockhausen

(1928-2007)

Jeden z najważniejszych kompozytorów XX wieku i najbardziej prominentnych postaci współczesnej awangardy muzycznej. W swych kompozycjach Stockhausen starał się dotrzeć do fundamentalnych kwestii akustyki i psychologii odbioru dźwięku i dzieła muzycznego. W swojej twórczości nie dążył do wypracowania własnego, rozpoznawalnego stylu, lecz w każdym utworze starał się wkraczać w nieznany obszar, tworzyć muzykę według nowych reguł.

W swojej twórczości nawiązywał do awangardowych pojęć i idei kultury muzycznej XX wieku - serializmu, punktualizmu, nowej muzyki elektronicznej (wraz z live electronic music), muzyki przestrzennej, statystycznej, rytualnej, intuitywnej, kompozycji grupowej, momentowej, formula composition i multi-formula composition, muzyki świata (integracja „obiektów znalezionych”, m.in. hymnów narodowych i muzyki etnicznej najrozmaitszych krajów), telemusic (synteza muzyki różnych kontynentów), wreszcie wertykalna muzyki oktofonicznej.