Andrzej Dziadek

(ur. 1957)

Kompozytor. Studiował kompozycję pod kierunkiem Józefa Świdra w katowickiej Akademii Muzycznej, którą ukończył dyplomem z wyróżnieniem. Naukę kontynuował u Francisa Burta w Hochschule für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu jako stypendysta Rządu Austriackiego oraz Fundacji im. Albana Berga.

Początki twórczości Andrzeja Dziadka przypadły na czasy tak zwanego „przełomu noworomantycznego" w muzyce polskiej. Pierwsze utwory pisał kompozytor w stylu postawangardowym, lecz wkrótce porzucił ten styl dla bliższej mu estetyki, nawiązującej do tradycji romantycznej. Przełomowym momentem w twórczości Dziadka był wyjazd do Wiednia i zetknięcie z Francisem Burtem. Zaowocowało ono rozpoczęciem pracy nad nową metodą organizacji materiału muzycznego, opartą o przesłanki strukturalizmu. Bliższy kontakt z tradycją wiedeńskiego modernizmu muzycznego spowodował nie tylko ewolucje techniki kompozytorskiej Andrzeja Dziadka, ale zmianę wyrazu jego utworów. Młodzieńczą bezpośredniość zastąpił dystans, rozrzutność pomysłów i gestów – introwertyczność i skupienie.

http://culture.pl/pl/tworca/andrzej-dziadek