Olivier Messiaen

(1908-1992)

Kompozytor i organista. Jeden z najbardziej znaczących kompozytorów XX wieku. Studiował kompozycję u Paula Dukasa, Maurice’a Emmanuela, Charlesa-Marii Widora oraz Marcela Dupré w Konserwatorium Paryskim. Był organistą w Kościele Św. Trójcy, nauczał w Schola Cantorum oraz w Konserwatorium Paryskim. W roku 1940 został więźniem Stalagu VIII-A.

Jego muzyka odznacza się złożoną rytmiką. Pod względem harmonicznym i melodycznym często opiera się na modi zbudowanych z powtarzających się interwałów. Muzyka Messiaena czerpie z religii katolickiej, ale także śpiewu ptaków, muzyki japońskiej czy gamelanu indonezyjskiego. Nowatorskie użycie barwy dźwięku, koncepcja relacji czasu i muzyki oraz wykorzystanie transkrypcji ptasich śpiewów należą do najbardziej charakterystycznych cech tej twórczości.