Szymon Godziemba-Trytek

(ur. 1988)

Obecnie w kompozycjach Szymona Godziemba-Trytka można zaobserwować dwa obszary aktywności twórczej - sakralny oraz nawiązujący do polskiego folkloru. Kompozytor przywiązuje szczególną uwagę do koncepcji funkcjonowania czasu muzycznego, skupia się zwłaszcza na odnajdywaniu zastosowania zarówno dla progresywnej jak i nieprogresywnej formy jego ukształtowania. Ta dwubiegunowa postać bytowania czasu posiada dla niego odwzorowanie przyrodnicze wyrażone poprzez obserwowany plan daleki, swoiste tło (elementy stałe, horyzont, nieprogresywność) oraz plan bliski, tworzący dynamiczne, zmienne otoczenie (progresywność). Perspektywa daleka ustępuje (w szczególności pod kątem dramaturgicznym) niejako miejsca planowi bliskiemu, staje się dla niego mimowolnym tłem uzależnionym od relacji odległościowych.

źródło: www.godziemba-trytek.pl