Rolf Wallin

(ur. 1957)

Kompozytor, trębacz specjalizujący się w wykonywaniu muzyki dawnej i jazzowej. Lista utworów R. Wallina obejmuje zarówno dzieła instrumentalne jak i elektroakustyczne, muzykę absolutną i sceniczną. Jego nadrzędną ideą jest ciągłe przekraczanie granic pomiędzy stylami i gatunkami muzycznymi. W swoich kompozycjach swobodnie łączy generowane systemy i formuły matematyczne kontynuując dokonania Xenakisa czy Ligetiego. W wielu utworach stosuje algorytmy fraktalne jako zasadę organizującą rytm i melodię, m.in.  Onda di ghiaccio (1989) i Boyl (1995). Wallin opracował również zasadę generowania harmonii, dla której wymyślił nazwę „akordów krystalicznych” skupionych wokół trzech postaci generowanych w trójwymiarze, wahających się od „atonalności konsonansowej” po ostro brzmiące dysonanse. W ostatnich latach kompozytor tworzy dziełaintermedialnymi i muzykę dla zespołów tanecznych. Wszystkie utwory Wallina łączy fascynacja różnymi rodzajami ruchu, które animują ludzkie ciało i naturę.

Źródło: www.rolfwallin.org