Mathias Spahlinger

(ur. 1944)

Niemiecki kompozytor. Uczył się grać na wiolonczeli, fideli, saksofonie i fortepianie. W latach 1984-1990 był profesorem kompozycji w konserwatorium w Karlsruhe. M. Spahlinger jest członkiem Berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych i w 2014 roku został laureatem nagrody Berlin Art Prize. Jego zainteresowania pozamuzyczne (estetyka i polityka) odciskają piętno na jego twórczości. W kompozycjach Spahlingera można wyróżnić następujące idee i wpływy: od renesansu przez muzykę konkretną, punktualizm postwebernowski aż po muzykę improwizowaną i jazz. 

Źródło: www.goethe.de