Anna Zawadzka-Gołosz

(ur. 1955)

W dorobku twórczym Zawadzkiej-Gołosz znajdują się utwory kameralne, symfoniczne i elektroakustyczne. Obecnie skoncentrowana jest w większej mierze na muzyce czysto instrumentalnej, która pozwala jej realizować zainteresowania przestrzennym aspektem narracji muzycznej oraz rozwijać własną koncepcję "harmonii barw".

Od momentu ukończenia studiów pracuje w Akademii Muzycznej w Krakowie jako wykładowca. W latach 2005-2012 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, od roku 2005 jest kierownikiem Zespołu Harmonii i Kontrapunktu w Katedrze Kompozycji. W jej refleksji naukowej ważne miejsce zajmuje twórczość Witolda Lutosławskiego oraz zagadnienia związane z percepcją dzieła muzycznego.

źródło: www.culture.pl