Galina Ustwolska

( 1919 - 2006)

Kompozytorka rosyjska. Główną ideą, stojącą u podstaw twórczości Ustwolskiej jest duchowość. Kompozytorka znana jest z licznych wypowiedzi na ten temat, wszystkie, pochodzące z różnych etapów jej życia, zdecydowanie podkreślają wartość duchową dzieła, negując równocześnie religijny charakter utworów.  Muzyka Ustwolskiej wciąga słuchacza poprzez swoją rytualną repetytywność. Cykliczność materiału dźwiękowego rodzi charakterystyczną dla kultury wschodu sytuację wiecznej teraźniejszości, „poczucia bezczasowego istnienia”, w którym odbiorca zatapia się, ale nie w kontemplacji a w aktywnym przeżywaniu powracających topornych, głośnych i ciężkich uderzeń.

źródło: Emilia Stefańska, Meakultura