Jaromir Gajewski

(ur. 1961)

Ukończył studia w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie kompozycji prof. Mirosława Bukowskiego (1992) oraz w klasie dyrygentury symfonicznej prof. Witolda Krzemieńskiego (1994). W latach 1989-2010 wykładał w Akademii Muzycznej w Poznaniu Filia Szczecin, w której powołał do życia uczelnianą orkiestrę symfoniczną. Obecnie zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Sztuki, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Kompozycji i Teorii Muzyki.

Główny nurt zainteresowań kompozytorskich J. Gajewskiego stanowi muzyka instrumentalna - symfoniczna i kameralna. Twórczość kameralna kompozytora prezentowana była w Polsce oraz poza jej granicami: w Chinach, Czechach, Francji, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Szkocji, we Włoszech oraz na Łotwie. Prawykonań jego utworów podejmowali się m. in: Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Józef Radwan, Michał Dworzyński, Kwartet Śląski, Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach i Filharmonia Szczecińska.

źródło: www.akademiasztuki.eu