Ryszard Osada

(ur. 1972)

W kręgu zainteresowań Ryszarda Osady uprzywilejowane miejsce zajmuje muzyka kameralna oraz elektroakustyczna. W większości utworów kameralnych dochodzi do głosu pierwiastek wirtuozowski połączony z nową jakością brzmienia instrumentu lub głosu. Kompozytor stosuje różnorodny dobór środków technicznych, stylistycznych i wykonawczych. Poszczególne utwory (solowe, kameralne) charakteryzuje duża koncentracja możliwości formalno-wykonawczo-brzmieniowych. Twórczość nie daje się sprowadzić do jednego rodzaju stylistyki, czy sposobu komponowania. Spektrum możliwości przekazu muzycznego obejmuje tendencje neoklasyczne, sonorystykę, eksperyment, elementy techniki serialnej, jak również kompozycję graficzną.

źródło Ryszard Osada Polmic