Mauricio Kagel

(1931–2008)

jedna z największych osobowości muzyki współczesnej. Studiował filozofię i literaturę, muzyki uczył się prywatnie. Jego nazwisko wiąże się przede wszystkim z nowym gatunkiem teatru muzycznego, na który wywarł przemożny wpływ. Niezależnie od radykalnie nowatorskich pomysłów realizowanych w formach teatralnych wypracował także swoistą estetykę w muzyce autonomicznej, wykorzystując instrumenty w sposób niezgodny z wykonawczą tradycją. Ogromna spuścizna twórcza Kagela obejmuje nie tylko utwory sceniczne, orkiestrowe i kameralne w niezliczonych układach instrumentalnych, ale także filmy i partytury do sztuk radiowych.