Paweł Szymański

( ur. 1954 r.)

Twórczość Pawła Szymańskiego od chwili napisania w roku 1978 Partity II – pracy dyplomowej zamykającej okres studiów u Włodzimierza Kotońskiego - jest niezwykle jednorodna stylistycznie. Stylistyka jego kompozycji określana jest najczęściej jako surkonwencjonalizm. Mimo iż wyjściowy materiał dźwiękowy utworów Szymańskiego ma korzenie w przeszłości, często nawiązuje do baroku, to zawsze jest komponowany. W drugiej fazie procesu twórczego kompozytor to dźwiękowe tworzywo przetwarza, nadaje mu nową strukturę i proponuje słuchaczowi swoistą grę muzycznymi konwencjami. Muzyka Pawła Szymańskiego jest niezwykle wyrafinowana, poddana zawsze ścisłej dyscyplinie technicznej. Mimo to zdumiewa różnorodnością emocji i nastrojów, sięgających od zmysłowej gry dźwiękowej do metafizycznej zadumy.

źródło: http://culture.pl/pl/tworca/pawel-szymanski