Wrocławskie Trio Perkusyjne

Projekt zespołu zawiązał się latem 2015 roku we Wrocławiu. Tworzy go trójka perkusistów z różnych środowisk i o różnych doświadczeniach, których połączyła chęć eksploracji przestrzeni quasi-teatralnych, szerzej ujmując - performatywnych. Główną inspiracją grupy jest szeroko pojęty performance instrumentalny związany z dziełami takich kompozytorów jak Aperghis, Globokar czy Kagel, oraz działalność formacje Trio Le Cercle, rezydującej w Paryżu w latach 70 i 80 XX wieku. Jedynym z priorytetów WTP jest naturalizm przedstawienia quasi-teatralnego przez rekonesans dystynktywnej osobowości artystycznej wykonawcy i prezentację koncertów także widowni nieartystycznej.

Skład: Aleksandra Gołaj, Aleksander Wnuk, Michał Jedynak.

fot. Dariusz Gackowski