Rafał Zapała

(ur. 1975)

 

Kompozytor i improwizator. Doktor kompozycji Akademii Muzycznej w Krakowie. Dwukrotnie ukończył Akademię Muzyczną w Poznaniu, gdzie studiował dyrygenturę chóralną (pod kierownictwem profesora Janusza Dzięcioła) oraz kompozycję (u profesor Lidii Zielińskiej). Uczestniczył w kursach Karlheinza Stockhausena w Kürten, kursach Acanthes pod kierunkim Tristana Muraila i wykładowców IRCAM, kursach z Pauline Oliveiros i CC Hennix i.in.

R. Zapała w swoich pracach zaciera granice pomiędzy muzyką akademicką a wielowymiarowym obszarem twórczości pozaakademickiej.

http://www.zapala.com.pl/