Krzysztof Sowiński

Ukończył z wyróżnieniem klasę fortepianu w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Występuje jako solista i kameralista w kraju, jak też poza jego granicami. Partnerował wybitnym solistom, takim jak: śpiewaczka Iwona Hossa, skrzypkowie Jadwiga Kaliszewska, Bartosz Bryła, Jarosław Żołnierczyk, altowioliści Stefan Kamasa, Lech Bałaban, wiolonczeliści Dominik Połoński, Roman Jabłoński i Andrzej Wróbel. Dokonał nagrania płyt:  „Zapomniane i nowe utwory na klarnet kompozytorów szczecińskich XIX, XX, XXI wieku”, „Sonatas” oraz „Xaver Scharwenka – piano&chamber music”. Prowadzi działalność dydaktyczną i naukową w Katedrze Kameralistyki Akademii Muzycznej w Poznaniu pełniąc również funkcję dziekana Wydziału Instrumentów Smyczkowych, Harfy, Gitary i Lutnictwa.

Źródło: http://amuz.edu.pl/krzysztof-sowinski-2/

fot. Przemysław Mrowiński