Sepia Ensemble

Poznański zespół specjalizujący się w wykonawstwie muzyki współczesnej, powstał w 2012 roku z inicjatywy Artura Kroschela i Rafała Zapały, którzy sprawują nad nim pieczę artystyczna. Skład zespołu stanowi 12 muzyków, którzy występują w rozmaitych układach, od solowych do dużych składów ensemblowych. W swoim repertuarze muzycy posiadają utwory kompozytorów polskich, a także realizują partytury szczególnie interesujących twórców ze świata. Zespół z powodzeniem koncertuje w Polsce i poza jej granicami, realizuje także autorski projekt „Zooming”, w ramach którego prezentuje najciekawsze kompozycje współczesne wybranego kraju oraz muzyki polskiej.

Źródło: http://sepiaensemble.com/pl/

fot. Patryk Piłasiewicz