Poznańskie Trio Fortepianowe

Zespół tworzą trzy instrumentalistki związane z najważniejszymi instytucjami muzycznymi Poznania: pianistka Laura Sobolewska, skrzypaczka Anna Ziółkowska oraz wiolonczelistka Monika Baranowska. Artystki prowadzą rozległą działalność koncertową, są również laureatkami wielu konkursów muzycznych – zarówno w zakresie kameralistyki, jak występów solowych. Wielokrotnie powierzano im prawykonania dzieł twórców muzyki współczesnej oraz zapraszano do udziału w prestiżowych festiwalach i wydarzeniach artystycznych Zespól ma w swym dorobku dwie płyty z muzyka współczesna. Na pierwszej (Acte Prealable, 2009) znalazły się tria fortepianowe Szeligowskiego, Panufnika i Koszewskiego. Druga to monograficzny krążek zawierający dzieła kameralne K. Meyera (Naxos, 2016).

źródło: www.trio.poznan.pl

fot. Katarzyna Zalewska